Kinderboerderij Buiten-"Gewoon" in Velp

De leukste kinderboerderij in de omgeving van Grave

Het verhaal van de kinderboerderij


Op 10 september 2022 vierde Stichting Kinderboerderij Buiten-“Gewoon” te Velp haar tienjarig bestaan met een avond voor al haar vrijwilligers. De Kinderboerderij Buiten-“Gewoon” is gevestigd op landgoed Mariëndaal achter de brede school “De Verrekijker”.

Een stukje geschiedenis.

In 1819 wordt het landgoed Venestein, ook wel Veenzicht genoemd, met daarop een groot huis met moestuin, boomgaard en vijver verkocht aan Familie de la Geneste.

In 1836 koopt de familie De la Geneste de grond met boerderij, de Lievendaal, van de families Opsteegh en Hendriks. Het geheel wordt later samengevoegd tot één landgoed Mariëndaal. In 1850 hebben de paters Jezuïeten uit Ravenstein een stuk grond van het landgoed Lievedaal van de familie Geneste kunnen kopen. In 1863 werd de eerste steen gelegd van het Jezuïetenklooster, het huidige kloostergebouw nu de Zorgresidentie. In 1865 zijn de paters Jezuïeten vanuit Ravenstein naar hun nieuwe onderkomen in Velp verhuisd. De naam Lievedaal werd veranderd in Mariëndaal.

Tot 1967 hebben de paters Jezuïeten in Velp gewoond en is het landgoed verkocht aan een zorginstelling de uit Rosmalen. De zorginstelling in Velp ging werken onder de naam Binckhof , wat weer veranderde in de huidige naam Dichterbij, voor mensen met een geestelijk en/of lichamelijke beperking.

In 2005 heeft de Gemeente Grave samen met de Binckhof (Dichterbij) een terreinontwikkelingsplan voor Binckhof (Dichterbij) en Mariëndaal ontwikkeld en vastgesteld. Drie woonpaviljoens werden afgebroken, één paviljoen kreeg de bestemming Bredeschool (de huidige St Jozefschool) met kinderopvang, buitenschoolse opvang en dagschool voor kinderen van Dichterbij.
Midden op het Landgoed werd het gemeenschapshuis, Het Trefpunt, voor Velp gerealiseerd.

St. Jozefburcht

Van dierenpark naar kinderboerderij.

In 2005 werd bekend dat in verband met bezuinigingen het dierenpark en ook de dagbestedingslocatie voor de cliënten van Dichterbij moest gaan sluiten.
De dorpsraad vn Velp, met daarin Harry Opsteegh raadslid, is toen benaderd door Dichterbij met de vraag of deze unieke locatie voor Velp en omgeving behouden kon worden.
Na een aantal bijeenkomsten werd besloten om een poging te wagen om het park te behouden. In 2006 werd de Stichting Buiten”Gewoon” opgericht met
Wim Brands, Loek Westerbeek, Ben van Eldijk, Marcel Raaijmakers, Wilma van Genugten en Harry Opsteegh als eerste bestuursleden. Harry Opsteegh en Wim Brands hebben tijdens hun voorzitterschap enorm veel betekend voor de kinderboerderij.

Wim Brands heeft het projectplan ‘Van dierenpark naar Kinderboerderij’ geschreven en heeft hiermee succesvol de gemeente Grave, provincie en diversen fondsen benaderd voor draagvlak en financiële support.
Dit heeft enige tijd en energie gevraagd, maar met resultaat. In 2009 kon men met vrijwilligers, op basis van toegezegde steun, beginnen met het opruimen herinrichten van de beoogde terreinen nieuwe kinderboerderij.

Het Buitenhuis

Vrijwilligers

St. Jozefburcht

In 2010 gaf de gemeente Grave bij monde van wethouder Harry Opsteegh definitief het groene licht en konden de plannen nieuwe kinderboerderij concreet gemaakt worden.
Eind 2011 werd de bouwvergunning afgegeven en is er gestart met de nieuwbouw. Samen met veel vrijwilligers en bouwbedrijf van Hattem is het nieuwe onderkomen, het Buitenhuis, gerealiseerd. Ook de herinrichting van het buitenterrein, de huidige kinderboerderij werd voortvarend aangepakt door o.a. aanleg nieuwe paden, opknappen geitenstal, het aanleggen van een zitkuil, vlindertuin, groentetuin, caviaburcht, konijnenhokken etc. Later nog uitgebreid met buitenrennen, kippenhok, volière en renovatie ezelstal.

Op 15 september 2012 was het dan zo ver, de officiële opening van Kinderboerderij Buiten-“Gewoon” door burgemeester van de toenmalige gemeente Grave mw. Sjoukje Haasjes.

In 2015 is begonnen met het herinrichten van het braak liggend stuk grond naast de Mekkerstal. Een nieuwe mestopslag is aangelegd en een rijbak met opstap is gerealiseerd. Door vrijwilligers zijn de fruitbomen geplant, is een bloemenweide ingezaaid en dierenweide afgerasterd en ingezaaid.
In 2017 is de (nieuwe) herbouw paardenstal met werkplaats en voerkeuken gerealiseerd. In 2018-2019 is de veldschuur, bestaande uit drie delen inclusief quarantaine stal, verplaatst naar de huidige locatie.
In 2020 heeft de vijver een opknapbeurt gehad. Naast het uitdiepen is er nieuwe beschoeiing geplaatst en is de eendenweide opgeknapt en opnieuw bevolkt.
In 2021 is een eenden quarantaine verblijf gemaakt i.v.m. de ophokplicht.
Ook is de brug over de vijver naar 2 meter verbreed vooral bezoekers in een rolstoel en mensen om voldoende afstand te houden.
Bijna alles bouw- en onderhoudswerkzaamheden worden gerealiseerd met gebruikte of overbodige materialen. Duurzaamheid staat bij de kinderboerderij hoog in het vaandel. worden aangelegd. De basisschool van St. Jozef houdt een sponsorloop voor het opknappen van de konijnen- en caviaburcht en ook hier wordt daarna direct mee begonnen.
15 september 2012 is de officiële opening van onze kinderboerderij door burgemeester Haasjes van Grave, Harry Opsteegh voorzitter van Stichting Buiten “Gewoon” en Kees van Baar van Dichterbij.

De 4500 uren vrijwilligerswerk voor opknappen en nieuwbouw waren toen al gepasseerd en onze noeste vrijwilligers gaan maar door met het realiseren van de vogelvolière, kippenhok en buitenren. In 2013 is tijdens NL Doet door vrijwilligers de vlindertuin met het insectenhotel aangelegd.

In 2014 is tijdens NL Doet de speeltuin gerealiseerd en wordt er begonnen met het renoveren van de ezelstal en ook wordt de paardenstal op verzoek van Brabants Landschap afgebroken en opgeslagen voor herbouw.

In 2015 wordt begonnen met het herinrichten van het braakliggend stuk grond naast de Mekkerstal. Een nieuwe mestopslag is aangelegd en een rijbak met opstap is met behulp van subsidie gerealiseerd. Tijdens NL Doet zijn door vrijwilligers de fruitbomen geplant, de bloemenweide ingezaaid en de dierenweide afgerasterd en ingezaaid. Ook is begonnen met het realiseren van de (nieuwe) herbouwstal met werkplaats en voerkeuken.

De opening

Wat zou Kinderboerderij Buiten-“Gewoon” nog graag gerealiseerd zien?

Het Buitenhuis en omgeving aanpassen naar de wensen van de toekomst.

Door de toename van het aantal bezoekers en toename van bezoekende scholen een aantal verbeterpunten aan het licht gekomen op gebied van veiligheid en hygiëne zoals:
– uitbreiding gelegenheid om handen te wassen;
– uitbreiding toiletgelegenheid;
– uitbreiding toezicht op spelende kinderen;
– uitbreiding opslagruimte voor educatie materiaal;
– aanpassing vogelvolière.

Er ligt een ontwerp voor om genoemde verbeterpunten te realiseren. Kostenramingen worden voorbereid en werving fondsen worden dan gestart.

De Kinderboerderij Buiten-“Gewoon” in Velp is een actieve, mooie, ruime en levendige kinderboerderij gericht op een duurzame toekomst voor de gemeenschap van de gemeente Land van Cuijk en regio. De Kinderboerderij Buiten-“Gewoon” te Velp kan dit alleen mede dankzij de subsidie van o.a. de gemeente Land van Cuijk en vele andere sponsoren. Zeker mogen we de ca. vijftig vrijwilligers niet vergeten. Zonder deze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om deze unieke kinderboerderij draaiend te houden.