Kinderboerderij Buiten-"Gewoon" in Velp

De leukste kinderboerderij in de omgeving van Grave

Over ons


In het kort de geschiedenis en wederopbouw van Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”. Ontstaan van Landgoed Mariendaal en Kinderboerderij Buiten”Gewoon”.

In het kort samengevat het ontstaan van Landgoed Mariendaal.

In 1819 wordt het landgoed Venestein aan de familie de la Geneste verkocht, het omvat een kapitaal huis met moestuin, boomgaard en vijver. Het wordt ook wel Veenzicht genoemd.

In 1836 koopt familie De la Geneste de grond met boerderij (de Lievendaal) van de families Opsteegh en Hendriks, begrenzend aan de Schotschestraat. Het geheel wordt daarna samengevoegd tot één landgoed Mariendaal.

Vanaf 1856 hadden Paters Jezuïeten op landgoed Venestein vanuit Ravenstein hun Campagne (een huis om wekelijks hun vrije dag door te brengen voor ontspanning).

In 1850 is de opening van het noviciaat van de Paters Jezuïeten te Ravenstein, daarna werd Ravenstein al snel weer te klein en inmiddels was een zoon van de familie de la Geneste Monseigneur geworden en de familie de la Geneste bood het landgoed Lievendaal te koop aan de orde van de Paters Jezuïeten.

In 1862 hebben de Paters het landgoed Lievedaal gekocht.

De naam Lievedaal werd veranderd in Mariendaal, de naam Lievedaal kom je in Velp als straatnaam tegen en de boerderij met landgoed van de Familie Wijnen aan de noordzijde van Mariendaal, nu bekend om zijn bed and breakfast en zijn tuinen, is alom bekend.

In 1863 werd de eerste steen gelegd van het huidige klooster, nu Zorgresidentie.

In 1865 verhuisden de Paters vanuit Ravenstein naar Landgoed Mariendaal. Het klooster, de boerderij St Jozefhoeve, de moestuin, de fruitboomgaard en de lanenstructuur met de rododendrons er onder maakten het geheel tot één prachtig landgoed.

In 1880 overleed Mgr. de la Geneste en toen is het landgoed Venestein geschonken aan de Paters Jezuïeten. Tot 1967 hebben de Paters er gewoond en het Landgoed is toen verkocht aan de Binkhorst uit Rosmalen en Binckhof genoemd (ruim 100 jaar hebben de Paters er gewoond). De Binckhof wordt later Vizier en is nu Dichterbij. Tijdelijk hebben er ongeveer 350 cliënten (mensen met beperkingen) gewoond.

Na 2000 is het beleid van de overheid, dat mensen met een lichte beperking moesten gaan integreren in de woonwijken en samen gaan wonen of zelfstandig. Ook dit werd het beleid van Vizier en zo wordt het aantal cliënten geleidelijk aan teruggebracht naar het huidige aantal van ongeveer 130 personen.

St. Jozefburcht

Van dierenpark naar kinderboerderij.

Toen in 2005 bekend werd dat in verband met bezuiniging het dierenpark en dus de dagbesteding locatie voor de cliënten van Dichterbij moest sluiten, heeft Elma van de Berg, afdelingsmanager van Dichterbij, de Dorpsraad van Velp en Harry Opsteegh (raadslid) benaderd met de vraag: hoe kunnen wij deze mooie en unieke locatie voor iedereen en voor de toekomst behouden. Na een aantal bijeenkomsten met Velpenaren werd besloten om een poging te doen om het park te behouden. Er werd een Stichting opgericht, die in 2006 Stichting Buiten-”Gewoon” is genoemd. Wim Brands als voorzitter, Loek Westerbeek als secretaris/penningmeester, Ben van Eldijk, Marcel Raaijmakers en later Wilma van Genugten als bestuursleden.

Wim, als initiatiefnemer, is begonnen met het inventariseren en fotograferen van alles wat er aanwezig was. Ook heeft hij gekeken naar alle mogelijkheden en daarna heeft hij het projectplan geschreven “van dierenpark naar Kinderboerderij”, om hiermee vervolgens de partijen als gemeente, provincie en diverse fondsen te benaderen voor draagvlak en financiële ondersteuning. Dit is een lange en moeizame tijd geweest, een periode van aanhouden en erin blijven geloven. Regelmatig hebben wij op het punt gestaan van ophouden of toch maar doorgaan. Het wordt uiteindelijk: de aanhouder wint.

2009 is het jaar dat alles er vrolijker uit kwam te zien, zowel draagvlak als financiën en het geloof in het geheel was weer aanwezig. Toen zijn we ook met vrijwilligers begonnen met opruimen en herinrichten van het terrein.

Het Buitenhuis

Vrijwilligers

St. Jozefburcht

In 2010 kregen we groenlicht van de gemeente en konden de plannen concreet gemaakt worden voor uitvoering en ook is de financiering rond.

December 2011 wordt de bouwvergunning afgegeven en wordt er gestaag met de nieuwbouw begonnen. Samen met alle vrijwilligers en bouwbedrijf Arjan van Hattem wordt er hard gewerkt aan ons mooie gebouw, het Buitenhuis. Ook gaan de werkzaamheden van de herinrichting van het terrein gewoon door. De paden worden opnieuw aangelegd, de geitenstal wordt opgeknapt en de zitkuil en groentetuin worden aangelegd. De basisschool van St. Jozef houdt een sponsorloop voor het opknappen van de konijnen- en caviaburcht en ook hier wordt daarna direct mee begonnen.
15 september 2012 is de officiële opening van onze kinderboerderij door burgemeester Haasjes van Grave, Harry Opsteegh voorzitter van Stichting Buiten “Gewoon” en Kees van Baar van Dichterbij.

De 4500 uren vrijwilligerswerk voor opknappen en nieuwbouw waren toen al gepasseerd en onze noeste vrijwilligers gaan maar door met het realiseren van de vogelvolière, kippenhok en buitenren. In 2013 is tijdens NL Doet door vrijwilligers de vlindertuin met het insectenhotel aangelegd.

In 2014 is tijdens NL Doet de speeltuin gerealiseerd en wordt er begonnen met het renoveren van de ezelstal en ook wordt de paardenstal op verzoek van Brabants Landschap afgebroken en opgeslagen voor herbouw.

In 2015 wordt begonnen met het herinrichten van het braakliggend stuk grond naast de Mekkerstal. Een nieuwe mestopslag is aangelegd en een rijbak met opstap is met behulp van subsidie gerealiseerd. Tijdens NL Doet zijn door vrijwilligers de fruitbomen geplant, de bloemenweide ingezaaid en de dierenweide afgerasterd en ingezaaid. Ook is begonnen met het realiseren van de (nieuwe) herbouwstal met werkplaats en voerkeuken.

De opening