Kinderboerderij Buiten-"Gewoon" in Velp

De leukste kinderboerderij in de omgeving van Grave

Beleidsplan 2017


Beleidsplan 2017  Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”

INHOUD:
1.   Algemene informatie
2.   Inventarisatie huidige situatie
3.   Financiële paragraaf
4.   Verdere inkomsten
5.   Beheer en onderhoud voor de komende jaren
6.   Kind vriendelijkheid en veiligheid
7.   Dagbesteding voor mensen met beperkingen
8.   Dierenwelzijn en gezondheid
9.   Fokbeleid
10. Vrijwilligers
11. Bezoekers
12. Educatie
13. Klachten afhandeling
14. Uitvoering
15. Risico-inventarisatie en evaluatie